Samenwerken met onze opdrachtgevers is voor ons het allerbelangrijkst, we zoeken altijd de interactie. Door middel van uitgebreide 3D-ontwerpen brengen we de ideeën en wensen zo goed mogelijk in beeld. Naast de visualisatie voegen we een gedetailleerde positieomschrijving toe. Door deze aanpak in het voortraject voorkomen we onaangename ‘verrassingen’ achteraf. Zo kun je samen naar een succesvol en mooi resultaat toe werken.
Horeca

oie_transparent-4Ontwerp

Aan de hand van uw inrichtingsvraagstuk, de aangeleverde gegevens en/of de huidige situatie maken wij een (schets)ontwerp. Vanzelfsprekend zal dit ontwerp gebaseerd zijn op uw wensen- en eisenpakket. Mochten er niet voldoende gegevens voorhanden zijn dan kunnen wij de betreffende ruimtes voor u inmeten. Tijdens de totstandkoming van uw nieuwe horecakeuken en/of bedrijfsrestaurant is de kennis en ervaring van IQ Kitchens een welkome aanvulling voor een succesvol ontwerp. Wij bewaken de functionaliteit en de technische kwaliteit van het concept, zonder daarbij financiële haalbaarheid te verliezen.  

Indien het een revitalisatie vraagstuk betreft, besteden wij extra aandacht aan de inventarisatie van de bestaande technische installatie om onnodige kosten voortkomend uit de wijziging te elimineren. Interactie is de sleutel tot het ontwerp. Indien het concept naar wens is, vinden wij het onze taak het resultaat middels een uitgewerkte 3D-visualisatie te verduidelijken, met als doel op voorhand mogelijke onvolkomenheden te elimineren. Voor dit proces prefereren wij een gezamenlijk overleg op uw locatie, zodat we voldoende tijd nemen om een en ander in kaart te brengen en uitleg te geven over materialen en de uitstraling er van.

Bedrijfsrestaurant

oie_transparent-3Bestek/Offerte

Wanneer het SO aansluit bij uw wensen wordt er gezamenlijk een demarcatie van de werkzaamheden uitgezet. De realisatie van een project is een samenspel tussen diverse disciplines. Het afbakenen/onderverdelen van de diverse te realiseren onderdelen is hierbij een must, niet alleen om het traject soepel en plezierig te laten verlopen maar zeker ook om het budget te kunnen bewaken. Afhankelijk van de situatie, de grootte van het project en de wens van u als opdrachtgever, kunnen wij u op verschillende vlakken ontzorgen dan wel het project in zijn geheel aansturen/aannemen.

Onderdeel van het demarcatie proces is het maken van detail keuzes, keuzes die van invloed zijn op en afhankelijk zijn van; wettelijke voorschriften, gebruiksvriendelijkheid, levensduur, ambiance, energie en kosten. De uitkomst van de diverse detail keuzes, lees het programma van eisen, vormen op schrift het bestek. Van uit het verleden is gebleken dat onze ervaring, creativiteit, oplossingsgerichtheid en kennis van materialen & apparatuur een welkome aanvulling is in deze fase van het proces.
Onderwijs, zorg of instellingen

oie_transparent-2 Uitvoering

Indien er consensus bereikt is op detail niveau en de (diverse) opdracht(-en) zijn verstrekt wordt er een gezamenlijke project planning gemaakt. Afhankelijk van de complexiteit en de grootte van het project kan u rekenen op een doorlooptijd van 4-12 wk na opdracht & goedgekeurde tekeningen. Naast een installatie tekening wordt er voor alle unieke elementen een gedetailleerde productie tekening gemaakt, daar waar nodig wordt de bouwkundige situatie ingemeten alvorens de productie te starten.

Voor wat betreft de levering wordt het verticale transport door externe middelen zo veel als mogelijk beperkt en wordt er indien wenselijk gefaseerd geleverd om bij te dragen aan de voortgang van te project. Voorop staat dat we graag met passie een bijdragen leveren aan een kwalitatief hoogwaardig project resultaat, met de overtuiging dat de gebruiker er nog lang van kan genieten.